Gud gav oss hela Skriften för vår uppbyggelse i tron, men det finns vissa avsnitt som på grund av sin klarhet och sitt förklaringsvärde tronar högre än andra. Matteus kapitel 16 är ett av dessa. Om vi studerar dessa ord och förtröstar på dem kommer vi att vara på det klara med de allra viktigaste sanningarna om Jesus. Vem är Jesus och varför kom han? Finns det något mer viktigt än detta.

Lärjungarna hade det inte alltid lätt. Det är uppenbart att de ofta var förvirrade. När man läser berättelserna i evangelierna ser man på ett brutalt ärligt sätt att de missförstår både vem Jesus är och vad han kom för att göra. De missförstår vidare vad de ska göra. Men Jesus är tålmodig. Han kastar inte ut dem vid första missen. Han bötfäller dem inte automatiskt vid första överträdelsen.

Vilken barmhärtig frälsare vi har. Har du reflekterat över det på sistone? Är han inte var dag god mot dig? Men om sanningen ska fram behöver vi ständigt kalibreras för att fungera som vi ska. Kan man jämföra oss med hjulen på en bil? Om man äger en bil ett längre tag så blir hjulinställningen skev. Vad som händer är att vinkeln på framhjulen inte är som den ska och därför drar det inte jämt. Om man inte är obs på detta så får man en smärtsam överraskning när någon påpekar att de relativt nya däcken man köpt för dyra pengar är utslitna på en sida. Den andra sidan är helt funktionsduglig, men de är ändå värdelösa.

Vi börjar också dra snett efter ett tag. Vi behöver en hjulinställning då och då om vi ska fungera som vi ska.
Vi behöver klarhet och ljus om Jesus. Det är värt guld att vara på det klara om Jesus Kristus. I Matteus 16 talar Jesus med sina lärjungar om det allra viktigaste så att de kan få en ny klarhet, så att de kan kalibrera sin uppfattning om de allra största frågorna i livet. Och först så pressar han dem att säga vem han är. Det handlar om Jesu identitet. ”Vem säger ni att jag är”, frågar Jesus lärjungarna. Och den frågar ekar genom hela historien och även idag. ”Vem säger du att jag är”?


 

photographer-80122_1280 En ny klarhet