De troendes levnad, när de blir orättvist behandlade, ska karakteriseras av hedersamt uppförande i alla deras förhållanden, genom att de följer Kristi exempel och förväntansfullt längtar efter den framtida härligheten. Så kan man sammanfatta hela Petrus första brev.

Vad handlar 1 Petrus brev om? Han skriver själv i 5:12 ”jag [har] skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den”. Läsarna behövde denna förmaning eftersom de var förvirrade om vad Gud tillät dem gå igenom. För att hjälpa församlingen skrev Petrus till dem för att förklara Guds sanna nåd. De hade fått utstå en mängd olika slags lidanden och prövningar. Deras sociala status, deras familjerelationer och kanske deras levebröd hotades. Frågan måste då ha uppstått om hur man ska reagera när man marginaliseras och motverkas på detta sätt. Vissa frestades säkert att ligga lågt och inte göra så mycket väsen av den kristna tron. Och det bästa sättet att göra detta är att man formar sitt liv så nära samhällets för att inte väcka uppmärksamhet; för att inte sticka ut och vara annorlunda.

En författare har noterat sju olika faror: 1. Fysiskt och psykologiskt tryck. 2. Social utfrysning. 3. Frestelser att leva som när man var hedning. 4. En omkringliggande förförisk världsåskådning. 5. Spänningar och inkonsekvent livsföring inom gemenskapen. 6. Andliga tvivel om pålitligheten i Guds löften och framtiden. 7. Satans ständiga och dödliga frestelser.

Häng med för att se hur Petrus bemöter dessa saker!


2015-01-Life-of-Pix-road-wood Äktheten i tron