Första Petrusbrevet

(36 predikningar)

De troendes levnad, när de blir orättvist behandlade, ska karakteriseras av hedersamt uppförande i förhållanden, genom att de följer Kristi exempel och förväntansfullt längtar efter den framtida härligheten. Så kan man sammanfatta hela Petrus första brev.

Han skriver själv i 5:12 ”jag [har] skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den”. Läsarna behövde denna förmaning eftersom de var förvirrade om vad Gud tillät dem gå igenom. För att hjälpa församlingen ville Petrus förklara Guds sanna nåd. De hade fått utstå en mängd olika slags lidanden och prövningar. Deras sociala status, deras familjerelationer och kanske deras levebröd hotades. Frågan måste då ha uppstått om hur man ska reagera när man marginaliseras och motverkas på detta sätt. Vissa frestades säkert att ligga lågt och inte göra så mycket väsen av den kristna tron. Och det bästa sättet att göra detta är att man formar sitt liv så nära samhällets för att inte väcka uppmärksamhet; för att inte sticka ut och vara annorlunda.

En författare har noterat sju olika faror: 1. Fysiskt och psykologiskt tryck. 2. Social utfrysning. 3. Frestelser att leva som när man var hedning. 4. En omkringliggande förförisk världsåskådning. 5. Spänningar och inkonsekvent livsföring inom gemenskapen. 6. Andliga tvivel om pålitligheten i Guds löften och framtiden. 7. Satans ständiga och dödliga frestelser.

Häng med för att se hur Petrus bemöter dessa saker!


2015-01-Life-of-Pix-road-wood Äktheten i tron

Äktheten i tron

(1 predikningar)

De troendes levnad, när de blir orättvist behandlade, ska karakteriseras av hedersamt uppförande i alla deras förhållanden, genom att de följer Kristi exempel och förväntansfullt längtar efter den framtida härligheten. Så kan man sammanfatta hela Petrus första brev.

Vad handlar 1 Petrus brev om? Han skriver själv i 5:12 ”jag [har] skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den”. Läsarna behövde denna förmaning eftersom de var förvirrade om vad Gud tillät dem gå igenom. För att hjälpa församlingen skrev Petrus till dem för att förklara Guds sanna nåd. De hade fått utstå en mängd olika slags lidanden och prövningar. Deras sociala status, deras familjerelationer och kanske deras levebröd hotades. Frågan måste då ha uppstått om hur man ska reagera när man marginaliseras och motverkas på detta sätt. Vissa frestades säkert att ligga lågt och inte göra så mycket väsen av den kristna tron. Och det bästa sättet att göra detta är att man formar sitt liv så nära samhällets för att inte väcka uppmärksamhet; för att inte sticka ut och vara annorlunda.

En författare har noterat sju olika faror: 1. Fysiskt och psykologiskt tryck. 2. Social utfrysning. 3. Frestelser att leva som när man var hedning. 4. En omkringliggande förförisk världsåskådning. 5. Spänningar och inkonsekvent livsföring inom gemenskapen. 6. Andliga tvivel om pålitligheten i Guds löften och framtiden. 7. Satans ständiga och dödliga frestelser.

Häng med för att se hur Petrus bemöter dessa saker!


2015-01-Life-of-Pix-road-wood Äktheten i tron

Apostoliska trosbekännelsen

(11 predikningar)
 1. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare.
 2. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre;
 3. vilken är avlad av den helige Ande; född av jungfrun Maria;
 4. pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nedstigen till helvetet;
 5. på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda;
 6. uppstigen till himlen; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida;
 7. därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
 8. Jag tror på den helige Ande;
 9. en helig allmän kyrka; de heligas gemenskap;
 10. syndernas förlåtelse;
 11. kroppens uppståndelse;
 12. och ett evigt liv. Amen.

 

2014-07-life-of-pix-bricks Trons byggstenar