1. Sök först Guds rike (Matt 6:33)
  2. Ut ur mörkret (Klag 3:1-66)
  3. Konsekvenser av Guds ord (Matt 22:23-33)
  4. Guds oföränderlighet (Jes 40:6-7; Ps 103:26-29)
  5. Knowing the love of God (Ef 3:14-19)
  6. Guds kraft och vishet (Jes 40:26-28; 1 Kor 1:21-24)
  7. Guds godhet och stränghet (2 Mos 34:4-9)
  8. Jag dras åt båda håll (Fil 1:21-24)
  9. Guds boning (1 Mos 28:6-22)
  10. Kristi välsignelser i himlen (Ef 1:3)
  11. En kropp åt Jesus (Heb 10:5)
  12. Gain everything by giving up everything (Mark 10:17-31)
  13. Broder – Medarbetare - Medkämpe (Fil 2:19-30)
  14. Att formas av Gud (Ps 1:1-3)
  15. Ens om någon uppstår från de döda (Luk 16:19-31)
  16. Herren är min hjälp (Ps 121:1-8)
  17. Tre saker för varje kristen (Fil 3:3)
  18. Endräkt (Ef 4:1-5)
  19. Kristi vänner (Joh 15:9-17)
  20. Den vackra församlingen (Ef 5:25-27)
  21. Faderns vittnesbörd om Sonen (Joh 5:31-39)
  22. Light and the Day of the Lord ()
  23. Sions härlighet (Jes 4:2-6)
  24. Men ni vill inte komma till mig (Joh 5:40)
  25. Vad mer kan jag göra? (Jes 5:4)
  26. Guds stad (Jes 25:6-8)
  27. Kristi kärlek (2 Kor 5:14)
  28. Trygg och säker (Jes 26:1-11)
  29. Ljus till hjärtats öga (Ef 1:15-23)
  30. Den helige Andes kärlek (1 Mos 1:2)
  31. Vad Herren har gjort (Jes 26:12-21)
  32. Vatten till törstiga (Jes 44:1-5)
  33. En vingård för hela världen (Jes 27:1-6)
  34. Vad Paulus predikade (1 Kor 15:1-11)
  35. Herren, min tillflykt (Ps 61:1-9)
  36. Herrens långmodighet (Jes 27:7-13)
  37. Kyrkoplanteringens vem, var och hur (Apg 16:6-10)
  38. Kan en mor glömma (Jes 49:14-15)
  39. Ett lyckligt folk (5 Mos 33:26-29)
  40. En enastående frälsare (Heb 9:27-28)
  41. Interview with Ben Thomas ()
  42. Jesu längtan (Heb 10:37)
  43. Befriade till gudstjänst (2 Mos 2:9-12)
  44. Stark och vis (Rom 16:25-27)