1. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare.
 2. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre;
 3. vilken är avlad av den helige Ande; född av jungfrun Maria;
 4. pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nedstigen till helvetet;
 5. på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda;
 6. uppstigen till himlen; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida;
 7. därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
 8. Jag tror på den helige Ande;
 9. en helig allmän kyrka; de heligas gemenskap;
 10. syndernas förlåtelse;
 11. kroppens uppståndelse;
 12. och ett evigt liv. Amen.

 

2014-07-life-of-pix-bricks Trons byggstenar