Jona

(3 predikningar)

Jona Cremona,_San_Sigismondo_-_Vault_011

Josua

(4 predikningar)

2018-01-Looking copy

 

Intressant nog benämndes inte Josua som en historisk bok i den judiska traditionen utan som en profetisk bok. Josua tillhörde de tidiga profeterna, tillsammans med Domarboken, Samuelsböckerna och Kungaböckerna.

Det är viktigt. Josua är inte bara historia. Det är mer än fakta om vad som skett. En författare säger, ”Josuas profetia syftar att överbevisa, inte endast informera; att trösta, inte endast att upplysa.” Josua predikar till oss. Han föreläser inte endast om historiska händelser. En annan författare säger, ”Den historiska textens väsen kan bäst beskrivas… som förkunnelse.”

Josuas primära predikan är detta: Guds löften står sig. De har inget bästföredatum. Boken redogör för intåget i det utlovade landet. Men förkunnelsen handlar om att allt som Gud lovar går i fullbordan. Det är god teologi.

Och god teologi leder alltid till lovsång. När vi rätt uppskattar Guds trofasthet så prisar vi honom. Vi kan inte läsa om Guds trofasthet utan att i nästa andetag prisa Gud och ge honom all ära. Det är vad Josuas profetia först och främst går ut på. Hela Josuas bok kan därför sammanfattas på detta sätt: Teori och praktik. Teorin är att Gud är trofast och praktiken är vår lovsång. Dessa två saker utgör kärnan i det kristna livet.