Bibeltext: Jes 42:6-8
 6 
Jag, Herren , har kallat dig
i rättfärdighet,
jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund
för folket,
till ett ljus för hednafolken,
7 
för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen
dem som sitter i mörker.
8 
Jag är Herren , det är mitt namn. Jag ger inte min ära
åt någon annan
eller mitt lov åt avgudabilder.

bergmark-david