Bibeltext: Jes 26:1-11


Lovsång

26 1 På den dagen skall man sjunga denna sång i Juda land:

Vi har en stark stad. Han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. 2 
Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk
får tåga in,
ett folk som förblir troget.
3 
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.
4 
Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren Herren
är en evig klippa.
5 
Han störtar ner dem som tronar
i höjden,
den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet.
6 
Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg.
7 

Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige,
jämnar den rättfärdiges stig.
8 
Ja, på dina domars väg, Herre , väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan.
9 
Min själ längtar efter dig
om natten,
ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar
drabbar jorden,
lär sig världens invånare rättfärdighet.
10 
När den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda, handlar han orätt, han ser inte Herrens höghet.
11 
Herre , din hand är upplyft, men de ser det inte. De skall se din iver för folket
och blygas,
ja, den eld som är avsedd för dina fiender skall förtära dem.


bergmark-david