Bibeltext: Luk 9:51-56


Jesus på väg upp till Jerusalem


51 När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. 52 Han sände budbärare framför sig, och de gick i väg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. 53 Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg mot Jerusalem. 54 När lärjungarna Jakob och Johannes såg det, sade de: "Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem ?" 55 Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56 Och de gick vidare till en annan by.

9:51
upptagande 
till himlen (Luk 24:51, Apg 1:9)
9:54
som förtär dem 
Vissa handskrifter tillägger: "så som Elia gjorde" (jfr 2 Kung 1:10f)
9:55
Vissa senare handskrifter tillägger: "Han sade: Ni vet inte av vilken ande ni är Människosonen har inte kommit för att fördärva människors själar utan för att frälsa dem "

bergmark-david
 1. Ett tillförlitligt evangelium (Luk 1:1-4)
 2. Stor inför Herren (Luk 1:5-25)
 3. Stor inför Herren 2 (Luk 1:5-25)
 4. Du som fått nåd (Luk 1:26-38)
 5. Tecken för tron (Luk 1:39-45)
 6. Trons glädje (Luk 1:46-56)
 7. Gud bryter in (Luk 1:57-66)
 8. Sakarias lovsång (Luk 1:67-80)
 9. Jesu födelse - Guds rådslut (Luk 2:1-7)
 10. Evangeliets förkunnelse och kraft (Luk 2:8-20)
 11. Rustning för framtiden (Luk 2:21-40)
 12. Tonåringen Jesus (Luk 2:39-52)
 13. Tonårsföräldrarna Josef och Maria (Luk 2:39)
 14. Johannes predikar Guds evangelium (Luk 3:1-20)
 15. Jesu dop (Luk 3:21-38)
 16. Kristus frestas (Luk 4:1-4)
 17. Kristus frestas 2 (Luk 4:5-8)
 18. Kristus frestas 3 (Luk 4:9-13)
 19. En sammanfattning av Jesu predikotjänst (Luk 4:14-30)
 20. Vad är det med hans ord? (Luk 4:31-44)
 21. Guds ord och bön (Luk 5:1-3)
 22. Ett nytt sätt (Luk 5:1-26)
 23. Inte för de friska (Luk 5:27-32)
 24. Någonting helt nytt (Luk 5:33-39)
 25. En ny ordning för sabbaten (Luk 6:1-16)
 26. En ny ordning för Guds Israel (Luk 6:12-19)
 27. Saligrop och verop (Luk 6:20-26)
 28. Älska era fiender (Luk 6:27-36)
 29. Döm inte (Luk 6:37-42)
 30. Göra vad Jesus säger (Luk 6:43-49)
 31. Dödens procession (Luk 7:11-17)
 32. Skandalen (Luk 7:18-23)
 33. Värre än tvivel (Luk 7:24-35)
 34. Frukt och ljus (Luk 8:4-18)
 35. Guds ord och församlingen (Luk 8:16-21)
 36. Livets stormar (Luk 8:22-25)
 37. Frälsning av hela människan (Luk 8:26-39)
 38. Frälsning av svaga människor (Luk 8:40-48)
 39. Kroppens frälsning (Luk 8:49-56)
 40. Striden för riket (Luk 9:1-6)
 41. Ett betydelsefullt under (Luk 9:10-17)
 42. Riket (Luk 9:18-27)
 43. Lukas evangelium (Luk 9:28-36)
 44. Dagen därpå (Luk 9:37-43)
 45. Förvirring om riket (Luk 9:44-50)
 46. Bekvämlighetens fara (Luk 9:57-62)
 47. En stor och härlig uppgift (Luk 10:1-16)
 48. Jordiskt och himmelsk glädje (Luk 10:17-20)
 49. Sonens jubel (Luk 10:21-24)
 50. Kärleken till vår nästa (Luk 10:25-37)
 51. Prioritera bönen (Luk 11:1-13)