Bibeltext: Luk 12:22-48
bergmark-david
 1. Ett tillförlitligt evangelium (Luk 1:1-4)
 2. Stor inför Herren (Luk 1:5-25)
 3. Stor inför Herren 2 (Luk 1:5-25)
 4. Du som fått nåd (Luk 1:26-38)
 5. Tecken för tron (Luk 1:39-45)
 6. Trons glädje (Luk 1:46-56)
 7. Gud bryter in (Luk 1:57-66)
 8. Sakarias lovsång (Luk 1:67-80)
 9. Jesu födelse - Guds rådslut (Luk 2:1-7)
 10. Evangeliets förkunnelse och kraft (Luk 2:8-20)
 11. Rustning för framtiden (Luk 2:21-40)
 12. Tonåringen Jesus (Luk 2:39-52)
 13. Tonårsföräldrarna Josef och Maria (Luk 2:39)
 14. Johannes predikar Guds evangelium (Luk 3:1-20)
 15. Jesu dop (Luk 3:21-38)
 16. Kristus frestas (Luk 4:1-4)
 17. Kristus frestas 2 (Luk 4:5-8)
 18. Kristus frestas 3 (Luk 4:9-13)
 19. En sammanfattning av Jesu predikotjänst (Luk 4:14-30)
 20. Vad är det med hans ord? (Luk 4:31-44)
 21. Guds ord och bön (Luk 5:1-3)
 22. Ett nytt sätt (Luk 5:1-26)
 23. Inte för de friska (Luk 5:27-32)
 24. Någonting helt nytt (Luk 5:33-39)
 25. En ny ordning för sabbaten (Luk 6:1-16)
 26. En ny ordning för Guds Israel (Luk 6:12-19)
 27. Saligrop och verop (Luk 6:20-26)
 28. Älska era fiender (Luk 6:27-36)
 29. Döm inte (Luk 6:37-42)
 30. Göra vad Jesus säger (Luk 6:43-49)
 31. Dödens procession (Luk 7:11-17)
 32. Skandalen (Luk 7:18-23)
 33. Värre än tvivel (Luk 7:24-35)
 34. Frukt och ljus (Luk 8:4-18)
 35. Guds ord och församlingen (Luk 8:16-21)
 36. Livets stormar (Luk 8:22-25)
 37. Frälsning av hela människan (Luk 8:26-39)
 38. Frälsning av svaga människor (Luk 8:40-48)
 39. Kroppens frälsning (Luk 8:49-56)
 40. Striden för riket (Luk 9:1-6)
 41. Ett betydelsefullt under (Luk 9:10-17)
 42. Riket (Luk 9:18-27)
 43. Lukas evangelium (Luk 9:28-36)
 44. Dagen därpå (Luk 9:37-43)
 45. Förvirring om riket (Luk 9:44-50)
 46. Resan mot evigheten (Luk 9:51-56)
 47. Bekvämlighetens fara (Luk 9:57-62)
 48. En stor och härlig uppgift (Luk 10:1-16)
 49. Jordiskt och himmelsk glädje (Luk 10:17-20)
 50. Sonens jubel (Luk 10:21-24)
 51. Kärleken till vår nästa (Luk 10:25-37)
 52. Prioritera bönen (Luk 11:1-13)
 53. Signs not enough (Luk 11:14-28)
 54. Faktaresistens (Luk 11:29-36)
 55. Cringe (Luk 11:53-12:12)
 56. Drömgränsen (Luk 12:13-21)