Bibeltext: Apg 16:6-10


Under Andens ledning


6 Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den helige Ande från att förkunna ordet i Asien. 7 När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8 Då reste de genom Mysien ner till Troas.

9 På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss!" 10 När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem.

16:6
Asien … Bitynien
Dessa områden låg vid nuvarande Turkiets sydvästra respektive norra kust Sällskapet följde alltså Mysiens medelväg ut till Troas, gamla Troja, på västkusten
16:10
försökte vi
Lukas övergår här till att tala i första person Troligen har han i Troas slagit följe med Paulus och skriver därefter som ögonvittne

bergmark-david