Bibeltext: Luk 20:45-21:4
bergmark-david
 1. Ett tillförlitligt evangelium (Luk 1:1-4)
 2. Stor inför Herren (Luk 1:5-25)
 3. Stor inför Herren 2 (Luk 1:5-25)
 4. Du som fått nåd (Luk 1:26-38)
 5. Tecken för tron (Luk 1:39-45)
 6. Trons glädje (Luk 1:46-56)
 7. Gud bryter in (Luk 1:57-66)
 8. Sakarias lovsång (Luk 1:67-80)
 9. Jesu födelse - Guds rådslut (Luk 2:1-7)
 10. Evangeliets förkunnelse och kraft (Luk 2:8-20)
 11. Rustning för framtiden (Luk 2:21-40)
 12. Tonåringen Jesus (Luk 2:39-52)
 13. Tonårsföräldrarna Josef och Maria (Luk 2:39)
 14. Johannes predikar Guds evangelium (Luk 3:1-20)
 15. Jesu dop (Luk 3:21-38)
 16. Kristus frestas (Luk 4:1-4)
 17. Kristus frestas 2 (Luk 4:5-8)
 18. Kristus frestas 3 (Luk 4:9-13)
 19. En sammanfattning av Jesu predikotjänst (Luk 4:14-30)
 20. Vad är det med hans ord? (Luk 4:31-44)
 21. Guds ord och bön (Luk 5:1-3)
 22. Ett nytt sätt (Luk 5:1-26)
 23. Inte för de friska (Luk 5:27-32)
 24. Någonting helt nytt (Luk 5:33-39)
 25. En ny ordning för sabbaten (Luk 6:1-16)
 26. En ny ordning för Guds Israel (Luk 6:12-19)
 27. Saligrop och verop (Luk 6:20-26)
 28. Älska era fiender (Luk 6:27-36)
 29. Döm inte (Luk 6:37-42)
 30. Göra vad Jesus säger (Luk 6:43-49)
 31. Dödens procession (Luk 7:11-17)
 32. Skandalen (Luk 7:18-23)
 33. Värre än tvivel (Luk 7:24-35)
 34. Frukt och ljus (Luk 8:4-18)
 35. Guds ord och församlingen (Luk 8:16-21)
 36. Livets stormar (Luk 8:22-25)
 37. Frälsning av hela människan (Luk 8:26-39)
 38. Frälsning av svaga människor (Luk 8:40-48)
 39. Kroppens frälsning (Luk 8:49-56)
 40. Striden för riket (Luk 9:1-6)
 41. Ett betydelsefullt under (Luk 9:10-17)
 42. Riket (Luk 9:18-27)
 43. Lukas evangelium (Luk 9:28-36)
 44. Dagen därpå (Luk 9:37-43)
 45. Förvirring om riket (Luk 9:44-50)
 46. Resan mot evigheten (Luk 9:51-56)
 47. Bekvämlighetens fara (Luk 9:57-62)
 48. En stor och härlig uppgift (Luk 10:1-16)
 49. Jordiskt och himmelsk glädje (Luk 10:17-20)
 50. Sonens jubel (Luk 10:21-24)
 51. Kärleken till vår nästa (Luk 10:25-37)
 52. Prioritera bönen (Luk 11:1-13)
 53. Signs not enough (Luk 11:14-28)
 54. Faktaresistens (Luk 11:29-36)
 55. Cringe (Luk 11:53-12:12)
 56. Drömgränsen (Luk 12:13-21)
 57. Perspektiv på rikedom (Luk 12:22-48)
 58. Eld och splittring (Luk 12:49-53)
 59. Tyda tecken (Luk 12:54-59)
 60. Brådskande omvändelse (Luk 13:1-9)
 61. Är tiden för kort? (Luk 13:10-21)
 62. Kämpa igenom porten (Luk 13:22-30)
 63. Det bästa inför det värsta (Luk 13:31-35)
 64. Jesu godhet och barmhärtighet (Luk 14:1-6)
 65. Faderns två söner (Luk 15:11-32)
 66. En noggrann lärjunge (Luk 16:1-18)
 67. Heaven and hell (Luk 16:19-31)
 68. Bry dig om andra (Luk 17:1-4)
 69. Styrkan i tron (Luk 17:5-10)
 70. Tröttna inte i bönen (Luk 18:1-8)
 71. Rättfärdighet (Luk 18:9-14)
 72. Som ett barn (Luk 18:15-17)
 73. Offrande (Luk 19:1-10)
 74. Liknelsen om talenterna (Luk 19:11-27)
 75. Jesu fullmakt (Luk 20:1-19)
 76. Politik, familj och världen (Luk 20:20-44)
 77. Allt ska gå i uppfyllelse (Luk 18:31-34)
 78. Fall och befrielse (Luk 21:5-38)
 79. Förberedelser (Luk 22:1-38)
 80. Jesu känslor (Luk 22:39-71)
 81. Motstånd eller underkastelse (Luk 23:1-56)