Bibeltext: Jes 27:7-13
 7 
Har han slagit Israel, så som han slog dem
som slog hans folk?
Eller dräpte han Israel, så som dess dråpare blev dräpta?
8 
Nej, väl tillrättavisade han folket när han förkastade
och försköt det,
väl ryckte han bort det med sin hårda vind
på östanstormens dag.
9 
Men därför blir också
Jakobs missgärning försonad,
och detta blir följden
av att deras synder tas bort:
Han gör alla altarets stenar
lika kalkstenar
som smulas sönder. Aseror och solstoder
skall inte mer resas.
10 

Den befästa staden är öde, en folktom plats, övergiven som en öken. Kalvar betar där
och lägger sig där,
de biter av dess kvistar. 11 
När grenarna är torra
bryter man av dem,
och kvinnor kommer
och gör upp eld med dem.
Ty detta är ett folk utan förstånd. Därför visar deras skapare
dem inget förbarmande
och deras danare dem ingen barmhärtighet.
12 

Det skall ske på den dagen
att Herren inbärgar frukten
från den strida floden
till Egyptens bäck,
och ni skall samlas in en och en,
ni Israels barn.
13 

Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna
i Assyriens land
och fördrivna till Egyptens land skall då komma
och tillbe Herren
på det heliga berget i Jerusalem.


bergmark-david