Bibeltext: Ps 121:1-8
lundbladh-trygve
 1. Sök först Guds rike (Matt 6:33)
 2. Ut ur mörkret (Klag 3:1-66)
 3. Konsekvenser av Guds ord (Matt 22:23-33)
 4. Guds oföränderlighet (Jes 40:6-7; Ps 103:26-29)
 5. Knowing the love of God (Ef 3:14-19)
 6. Guds kraft och vishet (Jes 40:26-28; 1 Kor 1:21-24)
 7. Guds godhet och stränghet (2 Mos 34:4-9)
 8. Jag dras åt båda håll (Fil 1:21-24)
 9. Guds boning (1 Mos 28:6-22)
 10. Kristi välsignelser i himlen (Ef 1:3)
 11. En kropp åt Jesus (Heb 10:5)
 12. Gain everything by giving up everything (Mark 10:17-31)
 13. Broder – Medarbetare - Medkämpe (Fil 2:19-30)
 14. Att formas av Gud (Ps 1:1-3)
 15. Ens om någon uppstår från de döda (Luk 16:19-31)
 16. Tre saker för varje kristen (Fil 3:3)
 17. Endräkt (Ef 4:1-5)
 18. Kristi vänner (Joh 15:9-17)
 19. Den vackra församlingen (Ef 5:25-27)
 20. Faderns vittnesbörd om Sonen (Joh 5:31-39)
 21. Light and the Day of the Lord ()
 22. Sions härlighet (Jes 4:2-6)
 23. Men ni vill inte komma till mig (Joh 5:40)
 24. Vad mer kan jag göra? (Jes 5:4)
 25. Guds stad (Jes 25:6-8)
 26. Kristi kärlek (2 Kor 5:14)
 27. Trygg och säker (Jes 26:1-11)
 28. Ljus till hjärtats öga (Ef 1:15-23)
 29. Den helige Andes kärlek (1 Mos 1:2)
 30. Vad Herren har gjort (Jes 26:12-21)
 31. Vatten till törstiga (Jes 44:1-5)
 32. En vingård för hela världen (Jes 27:1-6)
 33. Vad Paulus predikade (1 Kor 15:1-11)
 34. Herren, min tillflykt (Ps 61:1-9)
 35. Herrens långmodighet (Jes 27:7-13)
 36. Kyrkoplanteringens vem, var och hur (Apg 16:6-10)
 37. Kan en mor glömma (Jes 49:14-15)
 38. Ett lyckligt folk (5 Mos 33:26-29)
 39. En enastående frälsare (Heb 9:27-28)
 40. Interview with Ben Thomas ()
 41. Jesu längtan (Heb 10:37)
 42. Befriade till gudstjänst (2 Mos 2:9-12)
 43. Stark och vis (Rom 16:25-27)