Bibeltext: Luk 8:40-48


Jesus uppväcker Jairus dotter


40 När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntade på honom. 41 Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, 42 för han hade en enda dotter, i tolvårsåldern, och hon var döende.

På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus.
43 Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år och inte kunnat bli botad av någon. 44 Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hennes blödning.

45 Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Alla nekade, och Petrus sade: "Mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." 46 Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." 47 När kvinnan insåg att hon var upptäckt, kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. 48 Jesus sade till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid."


8:43
och inte kunnat
Andra handskrifter: "och spenderat allt hon hade på läkare men inte kunnat"
8:44
hörntofsen
Bars på manteln som en symbol för Guds bud (4 Mos 15:38f)

bergmark-david
 1. Ett tillförlitligt evangelium (Luk 1:1-4)
 2. Stor inför Herren (Luk 1:5-25)
 3. Stor inför Herren 2 (Luk 1:5-25)
 4. Du som fått nåd (Luk 1:26-38)
 5. Tecken för tron (Luk 1:39-45)
 6. Trons glädje (Luk 1:46-56)
 7. Gud bryter in (Luk 1:57-66)
 8. Sakarias lovsång (Luk 1:67-80)
 9. Jesu födelse - Guds rådslut (Luk 2:1-7)
 10. Evangeliets förkunnelse och kraft (Luk 2:8-20)
 11. Rustning för framtiden (Luk 2:21-40)
 12. Tonåringen Jesus (Luk 2:39-52)
 13. Tonårsföräldrarna Josef och Maria (Luk 2:39)
 14. Johannes predikar Guds evangelium (Luk 3:1-20)
 15. Jesu dop (Luk 3:21-38)
 16. Kristus frestas (Luk 4:1-4)
 17. Kristus frestas 2 (Luk 4:5-8)
 18. Kristus frestas 3 (Luk 4:9-13)
 19. En sammanfattning av Jesu predikotjänst (Luk 4:14-30)
 20. Vad är det med hans ord? (Luk 4:31-44)
 21. Guds ord och bön (Luk 5:1-3)
 22. Ett nytt sätt (Luk 5:1-26)
 23. Inte för de friska (Luk 5:27-32)
 24. Någonting helt nytt (Luk 5:33-39)
 25. En ny ordning för sabbaten (Luk 6:1-16)
 26. En ny ordning för Guds Israel (Luk 6:12-19)
 27. Saligrop och verop (Luk 6:20-26)
 28. Älska era fiender (Luk 6:27-36)
 29. Döm inte (Luk 6:37-42)
 30. Göra vad Jesus säger (Luk 6:43-49)
 31. Dödens procession (Luk 7:11-17)
 32. Skandalen (Luk 7:18-23)
 33. Värre än tvivel (Luk 7:24-35)
 34. Frukt och ljus (Luk 8:4-18)
 35. Guds ord och församlingen (Luk 8:16-21)
 36. Livets stormar (Luk 8:22-25)
 37. Frälsning av hela människan (Luk 8:26-39)
 38. Kroppens frälsning (Luk 8:49-56)
 39. Striden för riket (Luk 9:1-6)
 40. Ett betydelsefullt under (Luk 9:10-17)
 41. Riket (Luk 9:18-27)
 42. Lukas evangelium (Luk 9:28-36)
 43. Dagen därpå (Luk 9:37-43)
 44. Förvirring om riket (Luk 9:44-50)
 45. Resan mot evigheten (Luk 9:51-56)
 46. Bekvämlighetens fara (Luk 9:57-62)
 47. En stor och härlig uppgift (Luk 10:1-16)
 48. Jordiskt och himmelsk glädje (Luk 10:17-20)
 49. Sonens jubel (Luk 10:21-24)
 50. Kärleken till vår nästa (Luk 10:25-37)
 51. Prioritera bönen (Luk 11:1-13)