Bibeltext: Luk 8:40-48


Jesus uppväcker Jairus dotter


40 När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntade på honom. 41 Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, 42 för han hade en enda dotter, i tolvårsåldern, och hon var döende.

På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus.
43 Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år och inte kunnat bli botad av någon. 44 Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade hennes blödning.

45 Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Alla nekade, och Petrus sade: "Mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." 46 Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." 47 När kvinnan insåg att hon var upptäckt, kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. 48 Jesus sade till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid."


8:43
och inte kunnat
Andra handskrifter: "och spenderat allt hon hade på läkare men inte kunnat"
8:44
hörntofsen
Bars på manteln som en symbol för Guds bud (4 Mos 15:38f)

bergmark-david