Bibeltext: Luk 9:10-17


Jesus mättar fem tusen


10 Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida . 11 Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp.

12 När dagen började gå mot sitt slut kom de tolv fram och sade till honom: "Skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna häromkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här." 13 Han sade till dem: "Ge ni dem att äta." Men de svarade: "Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar – om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket?" 14 Det var omkring fem tusen män.

Då sade han till sina lärjungar: "Låt dem slå sig ner i matlag, ungefär femtio i varje."
15 De gjorde så och lät alla slå sig ner. 16 Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem , bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. 17 Alla åt och blev mätta, och bitarna som blev över plockades upp, tolv korgar fulla.

9:10
Betsaida 
Fiskeby nära det grekisktalande Dekapolis, hemstad för Petrus, Andreas och 
Filippus (Joh 1:44, 12:21)
9:16
tackade Gud för dem
Annan översättning: "välsignade dem" Jfr not till Mark 6:41

lundbladh-trygve
 1. Ett tillförlitligt evangelium (Luk 1:1-4)
 2. Stor inför Herren (Luk 1:5-25)
 3. Stor inför Herren 2 (Luk 1:5-25)
 4. Du som fått nåd (Luk 1:26-38)
 5. Tecken för tron (Luk 1:39-45)
 6. Trons glädje (Luk 1:46-56)
 7. Gud bryter in (Luk 1:57-66)
 8. Sakarias lovsång (Luk 1:67-80)
 9. Jesu födelse - Guds rådslut (Luk 2:1-7)
 10. Evangeliets förkunnelse och kraft (Luk 2:8-20)
 11. Rustning för framtiden (Luk 2:21-40)
 12. Tonåringen Jesus (Luk 2:39-52)
 13. Tonårsföräldrarna Josef och Maria (Luk 2:39)
 14. Johannes predikar Guds evangelium (Luk 3:1-20)
 15. Jesu dop (Luk 3:21-38)
 16. Kristus frestas (Luk 4:1-4)
 17. Kristus frestas 2 (Luk 4:5-8)
 18. Kristus frestas 3 (Luk 4:9-13)
 19. En sammanfattning av Jesu predikotjänst (Luk 4:14-30)
 20. Vad är det med hans ord? (Luk 4:31-44)
 21. Guds ord och bön (Luk 5:1-3)
 22. Ett nytt sätt (Luk 5:1-26)
 23. Inte för de friska (Luk 5:27-32)
 24. Någonting helt nytt (Luk 5:33-39)
 25. En ny ordning för sabbaten (Luk 6:1-16)
 26. En ny ordning för Guds Israel (Luk 6:12-19)
 27. Saligrop och verop (Luk 6:20-26)
 28. Älska era fiender (Luk 6:27-36)
 29. Döm inte (Luk 6:37-42)
 30. Göra vad Jesus säger (Luk 6:43-49)
 31. Dödens procession (Luk 7:11-17)
 32. Skandalen (Luk 7:18-23)
 33. Värre än tvivel (Luk 7:24-35)
 34. Frukt och ljus (Luk 8:4-18)
 35. Guds ord och församlingen (Luk 8:16-21)
 36. Livets stormar (Luk 8:22-25)
 37. Frälsning av hela människan (Luk 8:26-39)
 38. Frälsning av svaga människor (Luk 8:40-48)
 39. Kroppens frälsning (Luk 8:49-56)
 40. Striden för riket (Luk 9:1-6)
 41. Riket (Luk 9:18-27)
 42. Lukas evangelium (Luk 9:28-36)
 43. Dagen därpå (Luk 9:37-43)
 44. Förvirring om riket (Luk 9:44-50)
 45. Resan mot evigheten (Luk 9:51-56)
 46. Bekvämlighetens fara (Luk 9:57-62)
 47. En stor och härlig uppgift (Luk 10:1-16)
 48. Jordiskt och himmelsk glädje (Luk 10:17-20)
 49. Sonens jubel (Luk 10:21-24)
 50. Kärleken till vår nästa (Luk 10:25-37)
 51. Prioritera bönen (Luk 11:1-13)