Bibeltext: Jes 27:1-6


Israel, Herrens vingård

27 1 På den dagen skall Herren
med sitt hårda, stora
och starka svärd,
straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall döda draken i havet.
2 

Sjung på den dagen om den underbara vingården: 3 
Jag, Herren , sköter om den, ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den.
4 
Jag hyser ingen vrede. Hade jag törne och tistel
att strida emot,
skulle jag gå lös på dem
och bränna upp alltsammans,
5 
såvida man inte sökte skydd
hos mig
för att sluta fred med mig. Ja, fred må man sluta med mig.
6 

I kommande dagar
skall Jakob slå rot,
Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen
med frukt.


bergmark-david