Bibeltext: Heb 9:27-28
 27 Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.


9:28
mångas 
Anspelning på Jes 53:12, i betydelsen “alla människors" (jfr även Matt 20:28)

bergmark-david