Bibeltext: Luk 9:37-43
lundbladh-trygve
  1. Ett tillförlitligt evangelium (Luk 1:1-4)
  2. Stor inför Herren (Luk 1:5-25)
  3. Stor inför Herren 2 (Luk 1:5-25)
  4. Du som fått nåd (Luk 1:26-38)
  5. Tecken för tron (Luk 1:39-45)
  6. Trons glädje (Luk 1:46-56)
  7. Gud bryter in (Luk 1:57-66)
  8. Sakarias lovsång (Luk 1:67-80)
  9. Jesu födelse - Guds rådslut (Luk 2:1-7)
  10. Evangeliets förkunnelse och kraft (Luk 2:8-20)
  11. Rustning för framtiden (Luk 2:21-40)
  12. Tonåringen Jesus (Luk 2:39-52)
  13. Tonårsföräldrarna Josef och Maria (Luk 2:39)
  14. Johannes predikar Guds evangelium (Luk 3:1-20)
  15. Jesu dop (Luk 3:21-38)
  16. Kristus frestas (Luk 4:1-4)
  17. Kristus frestas 2 (Luk 4:5-8)
  18. Kristus frestas 3 (Luk 4:9-13)
  19. En sammanfattning av Jesu predikotjänst (Luk 4:14-30)
  20. Vad är det med hans ord? (Luk 4:31-44)
  21. Guds ord och bön (Luk 5:1-3)
  22. Ett nytt sätt (Luk 5:1-26)
  23. Inte för de friska (Luk 5:27-32)
  24. Någonting helt nytt (Luk 5:33-39)
  25. En ny ordning för sabbaten (Luk 6:1-16)
  26. En ny ordning för Guds Israel (Luk 6:12-19)
  27. Saligrop och verop (Luk 6:20-26)
  28. Älska era fiender (Luk 6:27-36)
  29. Döm inte (Luk 6:37-42)
  30. Göra vad Jesus säger (Luk 6:43-49)
  31. Dödens procession (Luk 7:11-17)
  32. Skandalen (Luk 7:18-23)
  33. Värre än tvivel (Luk 7:24-35)
  34. Frukt och ljus (Luk 8:4-18)
  35. Guds ord och församlingen (Luk 8:16-21)
  36. Livets stormar (Luk 8:22-25)
  37. Frälsning av hela människan (Luk 8:26-39)
  38. Frälsning av svaga människor (Luk 8:40-48)
  39. Kroppens frälsning (Luk 8:49-56)
  40. Striden för riket (Luk 9:1-6)
  41. Ett betydelsefullt under (Luk 9:10-17)
  42. Riket (Luk 9:18-27)
  43. Lukas evangelium (Luk 9:28-36)
  44. Förvirring om riket (Luk 9:44-50)
  45. Resan mot evigheten (Luk 9:51-56)
  46. Bekvämlighetens fara (Luk 9:57-62)
  47. En stor och härlig uppgift (Luk 10:1-16)
  48. Jordiskt och himmelsk glädje (Luk 10:17-20)
  49. Sonens jubel (Luk 10:21-24)
  50. Kärleken till vår nästa (Luk 10:25-37)
  51. Prioritera bönen (Luk 11:1-13)
  52. Signs not enough (Luk 11:14-28)
  53. Faktaresistens (Luk 11:29-36)
  54. Cringe (Luk 11:53-12:12)
  55. Drömgränsen (Luk 12:13-21)
  56. Perspektiv på rikedom (Luk 12:22-48)
  57. Eld och splittring (Luk 12:49-53)
  58. Tyda tecken (Luk 12:54-59)
  59. Brådskande omvändelse (Luk 13:1-9)
  60. Är tiden för kort? (Luk 13:10-21)
  61. Kämpa igenom porten (Luk 13:22-30)
  62. Det bästa inför det värsta (Luk 13:31-35)
  63. Jesu godhet och barmhärtighet (Luk 14:1-6)
  64. Faderns två söner (Luk 15:11-32)
  65. En noggrann lärjunge (Luk 16:1-18)
  66. Heaven and hell (Luk 16:19-31)
  67. Bry dig om andra (Luk 17:1-4)
  68. Styrkan i tron (Luk 17:5-10)
  69. Tröttna inte i bönen (Luk 18:1-8)
  70. Rättfärdighet (Luk 18:9-14)
  71. Som ett barn (Luk 18:15-17)
  72. Offrande (Luk 19:1-10)
  73. Liknelsen om talenterna (Luk 19:11-27)
  74. Jesu fullmakt (Luk 20:1-19)
  75. Politik, familj och världen (Luk 20:20-44)
  76. Högmod eller ödmjukhet (Luk 20:45-21:4)
  77. Allt ska gå i uppfyllelse (Luk 18:31-34)
  78. Fall och befrielse (Luk 21:5-38)
  79. Förberedelser (Luk 22:1-38)
  80. Jesu känslor (Luk 22:39-71)
  81. Motstånd eller underkastelse (Luk 23:1-56)