Ben Thomas

Ben Thomas

Ben är ordinerad pastor med en kallelse till kyrkoplantering. Han och hans fru blev nyligen föräldrar och önskar bosätta sig i Sverige för att ägna sig åt tjänst i Guds rike.

Trygve Lundblad

lundbladh-trygve

Trygve har arbetat länge som lärare i Tranås och tjänar som äldste i Immanuelskyrkan.

Christian Strajnic

strajnic-christian

Christian och Lotta Strajnic arbetar för Crosslinks och har nyligen återvänt till Sverige efter 13 år i Serbien. Där har de arbetat med kyrkoplantering och tränat församlingsledare i evangelisation och textutläggande predikan.

Christian och Lotta är medlemmar i Emmauskyrkan i Åkersberga.

Mathias Sånglöf

image

Mathias Sånglöf är teol. dr. i Nya Testamentets Exegetik och Universitetsadjunkt vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Han är medlem i Emmauskyrkan i Åkersberga.